Social Media Executive

PMK Polomaker

พหลโยธิน 5 BTS อารีย์

Full-time

Content

{{field.value|getBooleanValue}}

Mar 24

Social Media Executive

 1. ปฏิบัติงาน สาขาราชครู (ระหว่าง BTS อารีย์ กับ BTS สนามเป้า)
 2. เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท
 3. ทำงาน : 8.30 -17.30น. หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และวันอาทิตย์


📌ลักษณะงาน

 1. วางแผนงาน จัดทำ และแพลนเวลาการโพสต์คอนเทนท์ต่างๆ รวมถึงโปรโมชั่นสำหรับช่องทางสื่อสารการตลาดทุกช่องทางของบริษัท
 2. ดูแลโปรเจกต์ แคมเปญ โปรโมชั่น ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์
 3. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ยอดขาย ติดตามกิจกรรมโซเชียลมีเดียของคู่แข่ง ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัท เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด
 4. สำรวจฟังก์ชันใหม่ๆของแพลตฟอร์ม นำมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และเข้ากับภาพลักษณ์แบรนด์
 5. สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อเป้าหมายยอดขายบริษัท
 6. ติดตาม ประสานงาน กำกับดูแล แก้ไขปัญหามอบหมายงานให้ทีมงาน และสนับสนุนส่วนงานต่างๆให้สามารถทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้
 7. จัดทำการวิเคราะห์รายสัปดาห์/รายเดือนสำหรับประสิทธิภาพของโซเชียลมีเดีย สรุปข้อมูลการวิเคราะห์และเสนอผลงาน กับทางทีมและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ
 8. หน้าที่อื่นๆตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

.

📌คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ไม่จำกัดเพศ 
 • อายุ 22 -35 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานสายงานตลาด ดูแล Content และสื่อโซเชียล Facebook, Youtube, TikTok, IG และแพลตฟอร์มต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ (ส่ง port เข้ามาได้เลย)
 • มีความชำนาญในการใช้ Facebook, Youtube, TikTok, IG และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ


📌 บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด

ติดต่อคุณอิ๋ว 081-9368872

อีเมล: hr@polomaker.com

You must be logged in to to apply to this job.

{{notification.msg}}