Senior Marketing Executive (30k)

Polomaker.Co.,Ltd.

Bangkok, Thailand

Full-time

Project / Account Management / Mid-Senior

Feb 1

PMK POLOMAKER โรงงานทำเสื้อโปโล เสื้อยูนิฟอร์ม ครบวงจร งานปัก งานสกรีน เสื้อยืด กำลังการผลิตกว่า 100,000 ตัวต่อเดือน

Senior Marketing Executive ประจำสาขาราชครู (BTSอารีย์/สนามเป้า)

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด สาขาราชครู (ระหว่าง BTSอารีย์และสนามเป้า)

วันทำงาน: จันทร์ - ศุกร์

เวลางาน: 8.30 - 17.30 น.


หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผน คิดสร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนอโปรเจ็กต์ทางการตลาดให้กับผู้จัดการ เพื่อสื่อสารการตลาดไปหาลูกค้า โดยเน้นภาพลักษณ์อันดีของแบรนด์

- ดูแลโปรเจ็กต์ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

- บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

- ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้า รวมไปถึงคู่แข่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทางการตลาด

- วางแผนและพัฒนาร่วมกับทีมอื่นๆ รวมไปถึงนำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด

- วัดผลและสรุปผลกลยุทธ์ของแผนการตลาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาหรือต่อยอด

- วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

- บริหารจัดการ Marketing Tools ต่าง ๆ ของทีม รวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ทำงานที่ได้มอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายการตลาด

- จัดทำรายงานสรุปผลแต่ละแคมเปญ โปรเจ็ค ทั้งรายสัปดาห์ รายเดือน รายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาในอนาคต


คุณสมบัติ

  • อายุ : 28 - 40 ปี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

**** ประสบการณ์การ 2 ปีขึ้นไป ด้าน Digital Marketing / Planning, Digital Marketing tools

หากทำงานด้านสื่อสารการตลาดอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแบรนด์ หรือยูนิฟอร์มมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


บริษัท โปโลเมคเกอร์จำกัด

เบอร์ติดต่อ: 02-2793002-3 ต่อ 202

E-mail: hr@polomaker.com

Website: www.pmkpolomaker.com

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

{{notification.msg}}