Senior Marketing Executive

PMK Polomaker

Polomaker Co., Ltd.

Full-time

Digital Marketing / Mid-Senior

Jan 9

Senior Marketing Executive

 • เงินเดือน 30,000 บาท
 • ปฏิบัติงาน: บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด สาขาราชครู
 • วันทำงาน: จันทร์ -เสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์ และวันอาทิตย์)
 • เวลางาน: 8.30 – 17.30 น.


Job Summary

วางแผน ลงมือ และวัดผลแคมเปญการตลาดตามแผนงานที่วางไว้ โดยเป็นผู้ดูแลและควบคุมโปรเจกต์ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อนำมาพัฒนาการตลาดของบริษัทและในทีม


Qualification

 • ปริญญาตรี/โท ในสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 28 – 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในด้าน Digital Marketing / Planning, Digital Marketing tools ในด้านต่างๆของแต่ละส่วนของการทำการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Online tools (Google ads, Facebook ads, Tiktok ads, Line OA) / Analytics (Facebook analytics, Google analytics, Tiktok Business, Line ads manager) ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความสามารถสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • หากทำงานด้านสื่อสารการตลาดอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแบรนด์หรือยูนิฟอร์มมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


Key Responsibility

 • วางแผน คิดสร้างสรรค์ผลงาน และนำเสนอโปรเจ็กต์ทางการตลาดให้กับผู้จัดการ เพื่อสื่อสารการตลาดไปหาลูกค้า โดยเน้นภาพลักษณ์อันดีของแบรนด์
 • ดูแลโปรเจ็กต์ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ และพฤติกรรมของลูกค้า รวมไปถึงคู่แข่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทางการตลาด
 • วางแผนและพัฒนาร่วมกับทีมอื่นๆ รวมไปถึงนำเสนอข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด
 • วัดผลและสรุปผลกลยุทธ์ของแผนการตลาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาหรือต่อยอด
 • วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • บริหารจัดการ Marketing Tools ต่าง ๆ ของทีม รวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ทำงานที่ได้มอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 • จัดทำรายงานสรุปผลแต่ละแคมเปญ โปรเจ็ค ทั้งรายสัปดาห์ รายเดือน รายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำงาน และวิธีการแก้ไขปัญหาในอนาคต


สมัครงานตำแหน่งนี้

ส่ง Resume มาที่ hr@polomaker.com

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณอิ๋ว 081-9368872


บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยูนิฟอร์ม เสื้อโปโล งานปัก สกรีน ครบวงจร Website: www.pmkpolomaker.com

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

{{notification.msg}}