ผู้จัดการการตลาดโครงการ (Project Marketing Manager)

Britania Public Company Limited

กรุงเทพ และปริมณฑล

Full-time

Content

Nov 25

รายละเอียดงาน

- วางแผนงานการตลาด จัดแคมเปญ กิจกรรมทางการตลาด เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเก่า สรรหากลุ่มลูกค้าใหม่ และช่วยส่งเสริมการขาย

- ค้นหา สื่อ ช่องทางใหม่ๆในการประชาสัมพันธ์โครงการของบริษัท เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ

- ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของสื่อโครงการและรูปแบบในการนำเสนอ ก่อนจะประชาสัมพันธ์ไปตามช่องทางต่างๆ

- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดแคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาด ทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน

- สำรวจตลาดและวิเคราะห์ คู่แข่ง, ลูกค้า ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย / หญิง
  2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ด้านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์
  5. มีความกระตือรือร้น / มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ
  6. มีความรับผิดชอบสูง / ทำงานในสภาวะกดดันและเร่งด่วนได้
  7. มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

{{notification.msg}}