Project Manager

CareerVisa Digital

Bangkok Remote

Full-time

Project / Account Management / Mid-Senior

Nov 1

CareerVisa Social Startup ที่ช่วยคนรุ่นใหม่ค้นหาอาชีพที่ใช่ และช่วยองค์กรคัดเลือก และพัฒนาบุคลากรกำลังรับสมัคร

Project Manager (25,000 - 70,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์)

หากงานที่ใช่ของคุณคืองานที่...

1. สร้าง impact ได้เห็นความสำเร็จที่จับต้องได้

2. ได้แสดงศักยภาพเต็มที่ ทั้งคิด, ตัดสินใจ, และลงมือทำ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองและพัฒนาจากความผิดพลาดจนคุณเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

3. ไม่ต้องนั่งทำงานในออฟฟิศตลอดเวลา WFH 70% แต่ยังได้พบเจอกับผู้คนใหม่ ๆ

CareerVisa อยากคุยกับคุณ

ส่ง resume ของคุณ พร้อมเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ careervisadigital@gmail.com


Roles and Responsibilities

1.    รับฟังปัญหา และความต้องการของลูกค้าองค์กร (CEO, HR Director และอื่นๆ)

2.    วิเคราะห์ ตีโจทย์ออกมาเป็น Outcome ที่ต้องการ (benefits) และ Output (Data ในรูปแบบในที่ลูกค้าต้องการ)

3.    ศึกษาระบบอื่นที่ใกล้เคียง หรือตอบโจทย์เดียวกัน แล้ว list functions, features ที่น่าจะทำให้ได้ output เพื่อนำไปสู่ outcome ที่ต้องการ โดยคิดเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นจนจบ

4.    นำสิ่งที่วิเคราะห์ออกมา ตีเป็น Gantt Chart และแบ่งงานในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามทักษะและ workload ที่มี ณ ขณะนั้นของแต่ละคน

5.    แล้วคิดว่าจะต้องหาใครมาเพิ่มในทีมหรือไม่ ต้องมีทักษะ และคุณสมบัติใด

6.    ประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ Best Case, Base Case, Worst Case

7.    list ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ความเสี่ยงรอบด้านให้มากที่สุด

8.    คำนวณระยะเวลาที่แต่ละคนในทีมต้องใช้ ประเมิน cost ของ project นี้ในทั้ง 3 scenarios

9.   ทำ research ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการคำนวณราคาที่คาดว่าลูกค้าจะยินดีจ่าย โดยประเมินจากคุณค่าที่ส่งมอบ รวมถึงคู่แข่ง และ project ก่อนๆ ของลูกค้า หรือของบริษัทเรา แล้วเสนอ CEO CareerVisa เพื่อช่วยตัดสินใจ

10. นำเสนอ project scope, Gantt Chart และราคากับผู้มีอำนาจตัดสินใจของฝั่งลูกค้า

รับ feedback และแก้ไข proposal โดยไม่ทำให้บริษัทขาดทุน หรือกำไรน้อยกว่าเกณฑ์ที่ CEO CareerVisa กำหนดไว้

16. บริหารทีมให้เป็นไปตามแผน หากลูกค้าต้องการเปลี่ยน scope, plan ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของโครงการ หรือมีปัญหาที่ทีมไม่สามารถแก้ได้ ปรึกษา CEO CareerVisa

17. กำจัดอุปสรรคให้ทีม ช่วยเป็น jigsaw เติมส่วนที่ขาด ทำให้ทีมทำงานได้สำเร็จลุล่วง ภายใต้ระยะเวลา และต้นทุนที่กำหนด

18. ทำ research หาข้อมูลใดๆ ที่ต้องใช้ในโครงการ ให้ทีม

19. เป็นตัวกลางรับความต้องการระหว่างลูกค้า ทีมงาน และ CEO CareerVisa โดยใช้เหตุผลในการเข้าใจทุกฝ่าย และตัดสินใจ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในระยะยาว

20. บริหารความคาดหวังของทุกฝ่าย แก้วิกฤติ ความตึงเครียด ความเข้าใจผิด ด้วย EQ สูง

21. ทำเอกสารตามที่ลูกค้าต้องการ และไม่อยู่นอก scope งานที่ตกลงกัน

22. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้ทุนสนับสนุนบริษัทมา

23. บริหารโครงการที่ได้รับทุน (มีแผนการดำเนินงานแล้ว) ให้สำเร็จลุล่วง

24. เก็บเอกสารทางบัญชี ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

25. ทำรายงาน เพื่อเบิกเงินจากกองทุน


Requirement

[คุณสมบัติเบื้องต้น]

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สาขาใดก็ได้)

2. มีประสบการณ์ทำ project management ที่ต้องทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน

ไม่ว่าจะเป็น project coordinator หรือ project manager อย่างน้อย 3 ปี

3. เป็นคน well-organized สามารถคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ

4. กล้าตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเอง Solution-oriented

5. มีภาวะผู้นำ สามารถสร้างความเชื่อใจภายในทีม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีม ทั้งลูกค้า HR และ software developers ในบริษัท

6. หากเคยบริหาร project พัฒนา software หรือ tech product จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

.

สิ่งที่คุณจะได้ คือ

1. ทำงานที่มีความท้าทาย มีพื้นที่ให้เติบโต

2. มีอิสระ มีอำนาจในการตัดสินใจ ไม่ถูก micro manage ในขณะเดียวกัน ก็สามารถปรึกษา ขอความเห็น CEO ได้ทุกเรื่อง

3. Work from home 70% เข้าออฟฟิศลูกค้าเมื่อมีการประชุม และงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เวลาประสานงานกับ Tech Team เราประชุมกันออนไลน์ตลอด

4. ประวัติการทำงานที่จะไปเรียนต่อ หรือทำงาน ในบริษัท Tech firm ชั้นนำ

5. ความสำเร็จที่จับต้องได้ เพราะทีมเล็ก

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

CareerVisa Digital

Discover your right career, and choose the right candidate

{{notification.msg}}