Marketing Executive

Together Education

Bang Khae, Bangkok, Thailand

Full-time

Digital Marketing

Sep 27

เงินเดือน : ประมาณ 30,000 - 35,000 บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)

⚡️Job description⚡️

✅ พัฒนา วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และจัดทำคอนเทนต์รายเดือนสำหรับลงสื่อในช่องทางต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ selling และ value โดยสร้างสื่อที่มีความน่าสนใจ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและแบรนด์ และเพื่อให้เกิดยอดขายตามเป้าประสงค์ของบริษัท

✅ ทำงานร่วมกับทีมนักออกแบบ ช่วยออกแบบ วางทิศทาง แนวทางของสื่อ ทั้งในส่วนของภาพ วีดีโอ และดูแลคำเขียนโฆษณาต่าง ๆ รวมถึงประเมินชิ้นงานก่อนนำออกสู่สื่อภายนอก ตรงตามวัตุประสงค์และตรงตามกำหนดเวลา โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทอย่างสูงสุด

✅ วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดคู่แข่ง ศึกษาความเคลื่อนไหว ประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาปรับใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

✅ พัฒนาเครื่องมือทางการตลาด จัดหาแหล่งโฆษณา เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นอยู่เสมอ

✅ คิดและสร้างกิจกรรมทางการตลาด แนวคิดการทำโฆษณา และประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อ เพื่อสร้างกิจกรรม แคมเปญ หรือ โฆษณา ให้สอดคล้องกับแนวทางของบริษัท

✅ ติดตามกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่รับผิดชอบทั้งหมดจะถูกจัดขึ้นอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

✅ จัดทำ จัดการ และติดตามรายงานการตลาดและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด

✅ งานอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย

.

🔎คุณสมบัติ🔎

      - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สถาบันมีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ)

      - จบสาขาวิชา การโฆษณา บริหารธุรกิจ การสื่อสาร ไอที การตลาด หรือจิตวิยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.70 ขึ้นไป

      - ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทำงานที่ใดที่หนึ่งต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี)

      - หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจกวดวิชาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

      - มีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวก และมีความคิดสร้างสรรค์

      - ทำงานว่องไว ฉลาด มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

      - ทักษะการเขียนภาษาไทยดีเยี่ยม พิมพ์ถูกอักขระ 100%

      - ทักษะการพูดดีเยี่ยม พูดจาน้ำเสียงน่าฟัง พูดชัดถ้อยชัดคำ

      - มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อ social ต่าง ๆ เช่น facebook , line official account เป็นต้น

      - ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบต่องานที่ตนเองทำ

      - มีทักษะการใช้งาน excel หรือ Google sheet อยู่ในเกณฑ์ดี

      - มีทักษะในการวางแผน เพราะรูปแบบงานต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ และวางแผนรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

      - มีแรงจูงใจในตนเองสูงและมีความทะเยอทะยานในการบรรลุเป้าหมาย

      - มีความอดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

      - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี

🏢 สถานที่ สำนักงานตั้งอยู่ที่โครงการสำเพ็ง 2 แขวงบางแค เขตบางแค กทม.

.

📲 สนใจติดต่อ คุณน้ำใส (ผู้ช่วยผู้บริหาร)

โทร. 098-747-8365 E-mail mathscitogether@gmail.com

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

{{notification.msg}}