Marketing Coordinator

OpenDurian Co., Ltd

Premium Place Kaset-Nawamin, Prasert-Manukitch Rd., Lat Phrao, Bangkok

Full-time

Digital Marketing / Entry-level

Aug 24

Job Description

 • ประสานงานกับทีม Marketing และทีมอื่นๆ เกี่ยวกับโปรเจคทางการตลาดต่างๆ และติดตามผลลัพธ์ ได้ทำงานใกล้ชิดกับ CEO ที่ดูแลการตลาด ถือเป็นโอกาสการเรียนรู้ที่มูลค่าสูงมาก
 • เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมของแผนกการตลาดกับองค์กรภายนอก ได้ Deal งานกับองค์กรต่างๆและประสานงานช่วยเหลือโปรเจคทางการตลาดให้สำเร็จ ส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจคการพัฒนา Strategy ใหม่ๆ ของ OpenDurian
 • จัดทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องระหว่างทีม Marketing กับแผนกอื่นๆ
 • ริเริ่มโปรเจคทางการตลาด พร้อมวัดผล (ภายใต้การดูแลจาก Marketing Director / Marketer )
 • จัดทำสรุปรายงานผลลัพธ์ของโปรเจคที่ทำพร้อมประเมินผลลัพธ์ที่ได้ก่อนให้ทีมนำไปใช้จริง
 • นำ Project ทางการตลาด ที่ทดลองไปปรับใช้ และติดตามผลกับทีม Marketing
 • รับ Feedback การทำงานจากทีมหรือแผนกต่างๆ และช่วยแก้ปัญหาเมื่อมีปัญหา ​​
 • เตรียม Analytic Report ของ Campaign ต่างๆเพื่อประเมินผลทางการตลาด
 • ดูแล Timeline Project ทางการตลาดทั้งหมด
 • รับผิดชอบงาน Ad Hoc แล้วแต่มอบหมาย


Qualification

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ทำงานสาย Marketing อย่างน้อย 1 ปี
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน (Solid Computer Skills) เช่น Google Suite (Sheet, Slide & Docs) หากใช้เครื่องมือด้าน Digital Marketing ได้ด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น Facebook Ads Manager หรือ Google Analytics เป็นต้น
 • ชอบการทำงานที่ Dynamic และท้าทายความสามารถ
 • สามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น (ไม่ซีเรียสเรื่องการทำงานและคุยงานนอกเวลาบ้างเพื่อให้งานเสร็จ)    
 • มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน (Communication & Collaboration)
 • มีทักษะการจัดการโปรเจค (Project Management) และ Critical Thinking
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกเหนือจากที่ตัวเองถนัด สามารถอัพเดตความรู้ด้วยตัวเองได้ พร้อมประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เข้ากับงาน
 • มี Passion อยากเติบโตในงานด้าน Digital Marketing หรือการทำธุรกิจ
 • รบกวนแนบ Portfolio หรือตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องมาด้วยนะคะ 


Benefit

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันกลุ่ม (ครอบคลุมประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันโควิด)
 • โบนัส (รายไตรมาสและประจำปี)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • เบี้ยขยัน (ตามตกลง)
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าขนมพิเศษรายเดือน
 • ค่ากินเลี้ยงทีมรายเดือน
 • อาหารเช้า และอาหารกลางวัน
 • รถรับ - ส่ง BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - บริษัท
 • ค่าฟิสเนส และสนามกีฬา
 • เงินพิเศษอื่นๆ ได้แก่ เงินรับขวัญบุตรแรกเกิด, ค่าอนุโมทนาอุปสมบท, ค่ายินดีมงคลสมรส เป็นต้น
 • ลาพักร้อน 6 วันต่อปี (ได้หลังผ่านทดลองงานตาม Prorate)
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • สวัสดิการในการซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

OpenDurian Co., Ltd

Quality Education For Everyone

{{notification.msg}}