เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ (ไทย-อังกฤษ)

สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

222 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 (บุษราคัม เทอเรส สาย 2) แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Full-time

IT / Technology

Mar 29

This job is no longer accepting applications.

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป (ทุกสาขา) - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หน#าที่ความรับผิดชอบ

- สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- ทดสอบการใช้งานระบบในฐานะผู้ใช้งาน

- แก้ปัญหาและให้คําปรึกษาการใช้งานกับ Users

- จัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานระบบสําหรับผู้ใช้งาน

- ให้การสนับสนุนในการจัดเตรียมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลที่จะนําขึ้นระบบต่างๆ - ติดต่อประสานงานระหว่างทีม Developer และ ลูกค้า

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- สร้าง, ดูแล, เขียนContent ใน FB/Line OA/IG/ Website

- แก้ไขเเละตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาบน Web Site

- ติดตาม รวบรวม เเละวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้งาน Web Site

- มีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้เกี่ยวกับ SEO / Google Analytics / Google Ads จะพิจารณาเป็นพิเศษ

You must be logged in to to apply to this job.

Apply

Your application has been successfully submitted.

Please fix the errors below and resubmit.

Something went wrong. Please try again later or contact us.

Personal Information

Profile

View resume

Details

สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

เรากำลังต้องการกำลังคนในการสร้างนิยามใหม่ๆให้กับสำนักพิมพ์

{{notification.msg}}